Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Беларуская літаратура

Группа 48СТ

№ п/п

урока

Тэма ўрока

Матэрыялы для вывучэння

Дамашняе заданне

28

Майстэрства раскрыцця ўнутранага свету і жыцця галоўных герояў Васіля Дзятла і Ганны Чарнушкі.

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанкі. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 304 с. : іл..

Прачытаць 2-ю і 3-ю часткі рамана

29

Нетрадыцыйны падыход аўтара да раскрыцця псіхалогіі заможных сялян. Майстэрства Мележа-празаіка.

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанкі. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 304 с. : іл..

С. 218-226; с. 222, пытанні 8-10

30

Андрэй Макаёнак. Кароткія звесткі аб жыцці і творчасці драматурга.

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанкі. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 304 с. : іл..

https://www.youtube.com/watch?v=aiF5j1o97t4&t=1211s

Скласці храналагічную табліцу жыцця і творчасці А.Макаёнка

31

Жанравая адметнасць п’есы “Зацюканы апостал”.

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанкі. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 304 с. : іл..

https://www.youtube.com/watch?v=T1Xx44uCprs

С. 290, пытанні 3-5

32

АКР №1

 

 

33

Падагульненне вывучанага

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанкі. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 304 с. : іл..

Пазнаёміцца з творамі, рэкамендацыямі для самастойнага чытання ў летні час

34

Рэзерв вучэбнага часу

 

 

Группа 47СТ

№ п/п

урока

Тэма ўрока

Матэрыялы для вывучэння

Дамашняе заданне

32

АКР №1

 

 

33

Падагульненне вывучанага

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанкі. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 304 с. : іл..

Пазнаёміцца з творамі, рэкамендацыямі для самастойнага чытання ў летні час

34

Рэзерв вучэбнага часу

 

 

Группа 46ЭЛ

№ п/п

урока

Тэма ўрока

Матэрыялы для вывучэння

Дамашняе заданне

36

АКР №1

 

 

37

Беларуская літаратура перыяду 1960–пачатку 1990-х гг. Агляд

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009.

 

С. 12, пытанні 4-8

 

Іван Шамякін

 

 

38

Кароткія звесткі аб жыцці і творчасці І. Шамякіна

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009.

https://www.youtube.com/watch?v=ddMAfJFjzew&t=231s

Вылучыць асноўныя сюжэтныя лініі рамана “Сэрца на далоні”

39

Раман І. Шамякіна«Сэрца на далоні»: тэматыка твора, асноўныя сюжэтныя лініі. Вобразная сістэма рамана І. Шамякіна «Сэрца на далоні»

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009.

https://www.youtube.com/watch?v=VnETAa3vZAA&list=PLSg3LdShfjqWuGkzytp8ftflBJsxGyPuU

Падрыхтаваць пісьмовую характарыстыку 1 з герояў рамана.

С. 48, пытанні 5,6

40

Маральна-этычная праблематыка рамана І. Шамякіна «Сэрца на далоні

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009.

 

Падрыхтаваць цікавыя звесткі пра жыццёвы і творчы шлях В.Быкава

 

Васіль Быкаў

 

 

41

Кароткія звесткі аб жыцці і творчасці В.Быкава. Вобразная сістэма аповесці В. Быкава “Сотнікаў”

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009.

https://www.youtube.com/watch?v=wdMvwZHRrGg

С. 69, пытанне 1

42

Праблема маральнага выбару у аповесці В. Быкава “Сотнікаў”

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009.

https://www.youtube.com/watch?v=6slNjBqHZx8&t=7s

Выбарачны пераказ аповесці “Знак бяды”

43

Драма народнага жыцця ў аповесці В. Быкава «Знак бяды»

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009.

https://www.youtube.com/watch?v=BQFSmQ2rFRM&t=2085s

Падрыхтаваць пісьмоваую характарыстыку галоўных герояў

44

Маштабнасць характараў Петрака і Сцепаніды — галоўных герояў аповесці В.Быкава«Знак бяды»

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009.

 

С. 77, пытанні 2,3

45

«Свае» і «чужыя» ў аповесці В. Быкава «Знак бяды». Мастацкая сімволіка аповесці В.Быкава «Знак бяды»

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009.

 

С. 77, пытанне 4; заканспектаваць артыкул на с. 77-79

46

Падагульненне вывучанага

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009.

 

Пазнаёміцца з творамі, рэкамендацыямі для самастойнага чытання ў летні час

Группа 42СТ

№ п/п

урока

Тэма ўрока

Матэрыялы для вывучэння

Дамашняе заданне

40

Асэнсаванне ў сучаснай прозе стасункаў асобы і грамадства, повязі часоў і пакаленняў

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009.

 

С. 234-237, пытанні 1,2 на с. 237

 

Сучасная беларуская драматургія

 

 

41

Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці сучаснай беларускай драматургіі. (агляд)

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009.

 

С. 270, пытанні 1-4

42

Пошукі і наватарства ў сучаснай беларускай драматургіі

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009.

 

С. 270, пытанні 5-8

43

АКР №2

 

 

44

Выніковае абагульненне

 

 

Группа 40В

№ п/п

урока

Тэма ўрока

Матэрыялы для вывучэння

Дамашняе заданне

25

АКР №2

 

 

26

Выніковае абагульненне

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.П. Мельнікава і інш.. ; пад рэд. З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009.

 

 

Разделы сайта