Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Беларуская мова

Группа 48СТ

№ п/п

урока

Тэма ўрока

Матэрыялы для вывучэння

Дамашняе заданне

22

Правапіс і, ы, й пасля прыставак

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. —240 с.

https://www.youtube.com/watch?v=LlzbVhtY54Y

§ 24, практ. 201

23

Спосабы ўтварэння слоў. Утварэнне і правапіс складаных і складанаскарочаных слоў

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. —240 с.

https://www.youtube.com/watch?v=VzQkFZXYhqQ

§ 25,26, практ. 214

24

Кантрольны дыктант

 

 

 

Марфалогія і арфаграфія. Культура маўлення

 

 

25

Сістэма часцін мовы ў беларускай мове. Назоўнік: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў. Лік і род назоўнікаў. Скланенне назоўнікаў, правапіс склонавых канчаткаў

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. —240 с.

http://www.yaklass.by/p/demo-testy/6/belaruskaia-mova-4241/re-7b0c55cb-42f3-45d7-a1de-0ba556e9e52c

§ 27-29, практ. 254

26

Прыметнік: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Разрады прыметнікаў паводле значэння. Поўныя і кароткія прыметнікі. Утварэнне ступеней параўнання якасных прыметнікаў

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. —240 с.

http://www.myshared.ru/slide/808403/

§ 30-32, практ. 295

27

Лічэбнік: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Разрады лічэбнікаў паводле будовы, значэння і граматычных прымет. Скланенне і правапіс лічэбнікаў

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. —240 с.

§ 33,34, практ. 301

28

Займеннік: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Разрады займеннікаў. Скланенне і правапіс займеннікаў

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. —240 с.

§ 35,36, практ. 311

29-30

Кантрольны пераказ тэксту

 

 

31

Дзеяслоў: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы,сінтаксічная роля. Формы дзеяслова. Правапіс асабовых канчаткаў дзеясловаў

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. —240 с.

§ 37,38, практ. 324

32

Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як асобыя формы дзеяслова. Утварэнне, ужыванне і правапіс дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. —240 с.

https://www.youtube.com/watch?v=9YYLfIKyjGQ

§ 39,40, практ. 334

33

Тэставая работа АКР №1

 

 

34

Прыслоўе: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Разрады прыслоўяў па значэнні. Утварэнне форм ступеней параўнання якасных прыслоўяў. Утварэнне і правапіс прыслоўяў

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. —240 с.

http://www.myshared.ru/slide/1032454/

§ 41-43, практ. 342

35

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. —240 с.

 

 

Группа 47СТ

№ п/п

урока

Тэма ўрока

Матэрыялы для вывучэння

Дамашняе заданне

33

Тэставая работа АКР №1

 

 

34

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. —240 с.

 

Группа 46ЭЛ

№ п/п

урока

Тэма ўрока

Матэрыялы для вывучэння

Дамашняе заданне

39

Функцыянальныя стылі (навуковы, афіцыйны, публіцыстычны, мастацкі, гутарковы), стылеўтваральныя моўныя сродкі

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

§ 4-8, практ. 34, 45

40

Словазлучэнне; віды, спосабы і сродкі сінтаксічнай сувязі ў словазлучэнні

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

https://ppt-online.org/439655

§ 9, практ. 69

41

Сінтаксічныя нормы: асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

https://ppt-online.org/439655

§ 9, практ. 74, 81

42

Сказ, асноўныя функцыі сказа

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

§ 10, практ. 92 (II)

43

Сінтаксічныя прыметы двухсастаўных сказаў. Сінтаксічныя нормы: парадак слоў, сувязь дзейніка і выказніка ў сказе

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

http://www.myshared.ru/slide/1032466/

§ 9, 11, практ. 81

44

Сінтаксічныя прыметы аднасастаўных сказаў, няпоўных сказаў

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

http://www.myshared.ru/slide/1032468/

§ 11, практ. 98

45

Пунктуацыйныя нормы: знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі членамі

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

§ 13, практ. 119, 128

46

Сінтаксічныя прыметы сказаў з пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

http://www.myshared.ru/slide/1032450/

§ 14, практ. 141

47

Пунктуацыйныя нормы: знакі прыпынку ў сказах з пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыям

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

http://www.myshared.ru/slide/1032450/

§ 14, практ. 148

48

Сінтаксічныя прыметы сказаў са звароткамі. Пунктуацыйныя нормы: знакі прыпынку ў сказах са звароткамі

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

http://www.myshared.ru/slide/1032450/

§ 14, практ. 136

49-50

Кантрольны пераказ

 

 

51

Сінтаксічныя прыметы сказаў з параўнальнымі зваротамі

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

§ 15, практ. 138

52

Пунктуацыйныя нормы: знакі прыпынку ў сказах з параўнальнымі зваротамі

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

§ 15, практ. 152

53

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

 

Группа 44М

№ п/п

урока

Тэма ўрока

Матэрыялы для вывучэння

Дамашняе заданне

41

Словазлучэнне; віды, спосабы і сродкі сінтаксічнай сувязі ў словазлучэнні

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

https://ppt-online.org/439655

§ 9, практ. 69

42

Сінтаксічныя нормы: асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

https://ppt-online.org/439655

§ 9, практ. 74, 81

43

Сказ, асноўныя функцыі сказа

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

§ 10, практ. 92 (II)

44

Сінтаксічныя прыметы двухсастаўных сказаў. Сінтаксічныя нормы: парадак слоў, сувязь дзейніка і выказніка ў сказе

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

http://www.myshared.ru/slide/1032466/

§ 9, 11, практ. 81

45

Сінтаксічныя прыметы аднасастаўных сказаў, няпоўных сказаў

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

http://www.myshared.ru/slide/1032468/

§ 11, практ. 98

46

Пунктуацыйныя нормы: знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі членамі

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

§ 13, практ. 119, 128

47

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

 

Группа 42СТ

№ п/п

урока

Тэма ўрока

Матэрыялы для вывучэння

Дамашняе заданне

28

Пунктуацыйныя нормы: знакі прыпынку, ужыванне бяззлучнікавых складаных сказаў

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

http://www.myshared.ru/slide/1207079/

§ 18, практ. 189

29-30

Кантрольны падрабязны пераказ тэксту

 

 

31

Сінтаксічныя прыметы сказаў з рознымі відамі сувязі частак

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

 

§ 19, практ. 195

32

Сінтаксічныя нормы: ужыванне сказаў з рознымі відамі сувязі частак у тэкстах розных тыпаў, стыляў і жанраў

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

 

§ 19, практ. 198

33

Пунктуацыйныя нормы: знакі прыпынку, ужыванне сказаў з рознымі відамі сувязі частак

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

 

§ 19, выпісаць з твораў мастацкай літаратуры 5 сказаў з рознымі відамі сувязі частак, пабудаваць іх схемы

34-35

Канструкцыі з чужой мовай. Сінтаксічныя нормы: ужыванне канструкцый з чужой мовай у тэкстах розных тыпаў, стыляў і жанраў

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

http://www.myshared.ru/slide/1334832/

§ 21, практ. 222

36

Пунктуацыйныя нормы: знакі прыпынку ў канструкцыях з чужой мовай

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

http://www.myshared.ru/slide/1334832/

§ 21, практ. 227

37

Тэставая работа АКР №2

 

 

38

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

 

 

Группа 40В

№ п/п

урока

Тэма ўрока

Матэрыялы для вывучэння

Дамашняе заданне

17

Сінтаксічныя прыметы бяззлучнікавых складаных сказаў

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

http://www.myshared.ru/slide/1207079/

§ 18, практ. 185

18

Кантрольны дыктант

 

 

19

Пунктуацыйныя нормы: знакі прыпынку, ужыванне бяззлучнікавых складаных сказаў

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

 

§ 18, практ. 189

20

Сінтаксічныя прыметы сказаў з рознымі відамі сувязі частак

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

 

§ 19, практ. 195

21-22

Кантрольны падрабязны пераказ тэксту

 

 

23-24

Пунктуацыйныя нормы: знакі прыпынку, ужыванне сказаў з рознымі відамі сувязі частак

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

 

§ 19, выпісаць з твораў мастацкай літаратуры 5 сказаў з рознымі відамі сувязі частак, пабудаваць іх схемы, практ 198

25-26

Канструкцыі з чужой мовай, ужыванне, знакі прыпынку

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

http://www.myshared.ru/slide/1334832/

http://www.myshared.ru/slide/1334832/

§ 21, практ. 222, 227

27

Тэставая работа АКР №2

 

 

28

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

 

 

Группа 39М

№ п/п

урока

Тэма ўрока

Матэрыялы для вывучэння

Дамашняе заданне

24

Тэставая работа АКР №2

 

 

25

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з белару. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 256 с.

 

 

Разделы сайта